Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 05/2020

22/05/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 05/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG: 05 NGƯỜI

12/03/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG: 05 NGƯỜI

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2019 : tuyển nhân viên kinh doanh

01/04/2019

Công ty TNHH Điện Lạnh Aisys cần tuyển Nhân viên vào vị trí: NHÂN VIÊN KINH DOANH: Làm việc tại văn phòng công ty.

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2019 : tuyển nhân viên kinh doanh

15/03/2019

Công ty TNHH Điện Lạnh Aisys cần tuyển Nhân viên vào vị trí: NHÂN VIÊN KINH DOANH: Làm việc tại văn phòng công ty.

Yêu cầu tư vấn

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Số điện thoại bị sai định dạng