Sự kiện nổi bật

Aikibi tài trợ Giải golf Song Be Senior Golf Competition 2018

30/09/2018

Vào ngày 21/09/2018, tại sân golf Sông Bé đã diễn ra “Giải golf Song Be Senior Golf Competition 2018”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.

Aikibi tài trợ Giải Golf Kỷ Niệm CLB Golf TSN lần 03 - 2018

30/09/2018

Vào ngày 24/08/2018, tại sân golf Tân Sơn Nhất đã diễn ra “Giải Golf Kỷ Niệm CLB Golf TSN lần 03 - 2018”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.

Aikibi tài trợ Giải Golf BDGA Championship Tournament 2018

30/09/2018

Vào ngày 24/08/2018, tại sân golf Twin Doves Bình Dương đã diễn ra “Giải Golf BDGA Championship Tournament 2018 ”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.

Aikibi tài trợ Giải Golf Tân Sơn Nhất Championship 2018

30/09/2018

Vào ngày 07 và ngày 14/082018, tại sân golf Tân Sơn Nhất đã diễn ra “Giải Golf Tân Sơn Nhất Championship 2018”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.

Yêu cầu tư vấn

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Số điện thoại bị sai định dạng