Ống đồng máy tủ đứng

Ống đồng máy tủ đứng Inverter 3.0HP

MODEL : IVT - Ø10/Ø16

Giá bán : 255,000 đ

Sản phẩm đi kèm

Máy lạnh tủ đứng Aikibi loại DC Inverter 3.0HP
34,000,000 ₫

Yêu cầu tư vấn

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Số điện thoại bị sai định dạng