Ống đồng máy gắn trần

Ống đồng máy gắn trần On/Off 5.5HP (Gas R410A)

MODEL : KXIRXUEP

Giá bán : 330,000 đ

Yêu cầu tư vấn

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Số điện thoại bị sai định dạng