Ống đồng máy gắn trần

Ống đồng máy gắn trần On/Off 3.0HP (Gas R410A)

MODEL : 9CJUYN5K

Giá bán : 290,000 đ

Sản phẩm đi kèm

Máy lạnh Aikibi loại gắn trần On/Off 3.0HP
28,900,000 ₫

Yêu cầu tư vấn

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Số điện thoại bị sai định dạng